Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Τo στολίδι μου στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο των Bloggers

 Το γράμμα μου είναι το Π και η λέξη που επιλέγω να στολίσω το δέντρο μας είναι : Παραμύθι

Προβληματίστηκα πολύ φίλοι μου είναι η αλήθεια και το βασάνισα το θέμα, το έψαξα και όσο το έψαχνα τόσο πιο πολλές όμορφες λέξεις/έννοιες με προκαλούσαν να γίνουν στολίδι του δέντρου μας … Πνεύμα, προσευχή, προσπάθεια, πάθος, παράδεισος, προσδοκία, προστασία, παιχνίδι, περιπέτεια, πνοή, περιέργεια, πραγματικότητα, πίστη, πρόοδος….και ξαφνιάστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι το Π είναι  παγκοσμίως το πιο φημισμένο γράμμα από τα 24 που απαρτίζουν το ελληνικό αλφάβητο. Το «π»  δεν είναι μόνο γράμμα, είναι ένας υπερβατικός αριθμός. Πιο απλά, το «π» δεν θα μπορέσει ποτέ να γραφτεί ως ένας συγκεκριμένος αριθμός, διότι τα ψηφία του δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτή είναι και η μαγεία της συγκεκριμένης σταθεράς. Τα πρώτα 50 δεκαδικά ψηφία του π είναι:

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510

Το «π» δηλώνει το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του ότι εκείνος ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος που προσέγγισε τον υπολογισμό π σε μια πιο θεωρητική βάση ήταν ο Αρχιμήδης, γι' αυτό και το π είναι γνωστό και ως σταθερά του Αρχιμήδη. Όμως έμαθα και τα εξής εκπληκτικά !!! Η σπουδαιότητά της είναι τόσο μεγάλη που οι μαθηματικοί τη γιορτάζουν κάθε 14 Μαρτίου, διότι τότε είναι 14/3 και σύμφωνα με τους Αμερικάνους που διαβάζουν πρώτα το μήνα και μετά τη μέρα 3/14 (όμως π=3,14). Επίσης στην Ευρώπη τη γιορτάζουν και κάθε 22/7 αφού 22 δια 7 είναι 3,14 . H ημέρα αυτή ονομάζεται Pi day προς τιμήν της σταθεράς και γιορτάζεταtι τρώγοντας πίτες ( PIE)!!!..

Για τη διευκόλυνση της απομνημόνευσης μέρους τού αριθμού π θα συναντήσει κανείς σε πολλές γλώσσες στιχάκια στα οποία ο αριθμός γραμμάτων κάθε λέξης συμπίπτει με τα πρώτα δεκαδικά ψηφία τού π, ένα προς ένα. Στα ελληνικά επινοήθηκε τετράστιχο που προσπαθεί να περιγράψει τον π:

Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί
το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω
παρήγαγεν αριθμόν απέραντον
και ον φευ! ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.

Τέλος πάντων , με μεγάλη δυσκολία και αμφιταλαντεύσεις , κλασική ΙΧΘΥΣ γαρ, κατέληξα στην λέξη ΠΑΡΑΜΥΘΙ για να στολίσω το δέντρο μας…. Και η πληθωρική μου φύση εδώ αντιμετώπισε πολλά διλήμματα….. ανάμεσα σε χιλιάδες πανέμορφα παραμύθια, ποιο να διαλέξω για στολίδι ;;; Κατέληξα σε 3 τελικά….ΤΟ εκπληκτικό έμμετρο : Η ΚΑΛΩΣΥΝΗ (αγνώστου δημιουργού)

Ἐλήφθη ἀπὸ τὸν ἐκλεκτὸ ἱστοχῶρο «Παιδικὴ Ἀνθολογία» τοῦ Ἀρχιμήδη Ἀναγνώστου. Ὁ Ἀ.Ἀ. σημειώνει: «Δὲν γνωρίζω τὴν ἀκριβῆ προέλευση τοῦ παρακάτω ἐμμέτρου παραμυθιοῦ. Μᾶς τὸ ἐδιηγεῖτο ἡ μάννα μου, ποὺ τὸ ἤξερε ἀπὸ τὴ γιαγιά μου, ποὺ τὸ εἶχε μάθει ἀπὸ τὸν παπποῦ μου, ποὺ τοῦ τὸ ἔλεγε ἡ προγιαγιά μου ὅταν ἦταν μικρός. Εἶχε δημοσιευτεῖ σὲ κάποια παλιὰ ἐφημερίδα τοῦ προηγουμένου αἰώνα. Ἀποστηθίζεται πολὺ εὔκολα».Ἡ καλωσύνη εἶπε ἡ γιαγιά, μονάχα ἡ καλωσύνη,
ὅλα στὸν κόσμο χάνονται, μόνη ἀπομένει ἐκείνη.
Στὰ λόγια της μαζεύτηκαν προσεχτικὰ τὰ ἐγγόνια,
ὦ, χρόνια τῶν παραμυθιῶν, ἀθῶα ὡραῖα χρόνια.
Ἔξω τὸ χιόνι ἀναγελᾶ στὴν ἄγρια ἀνεμοζάλη
κι ἐδῶ στὰ μισοσκότεινα, τριγύρω στὸ μαγκάλι
ποὺ κρύβει ἀνάρια χόβολη κι ὀνείρατα ἀνασταίνει,
ἄλλο ἀπ᾿ τὰ ἐγγόνια πρόσχαρο τὰ χέρια του ζεσταίνει
κι ἄλλο στέκεται παρ᾿ ἔκει
κι ὅλα μὲ μιὰ ψυχή, μὲ μιὰ καρδιά,
κοιτοῦν στὰ μάτια τὴ γιαγιά, ποὺ ἀρχίζει παραμύθι.
Ἡ ρόκα ξεκουράζεται στ᾿ ἄσαρκο μέσα χέρι,
ὥσπου ν᾿ ἀρχίσει τὸ μακρὺ κι ἀκούραστο νυχτέρι.

Ἦταν, τοὺς λέει, μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ
μιὰ πόλη πανώρια, μαρμαρόχτιστη,
καληώρα σὰν τὴν Ἀθήνα. Πιὸ τρανὴ κι ἄλλη τόση
κι εἶχε ἕναν γέρο βασιλιὰ μὲ φρόνηση, μὲ γνώση.
Κι αὐτὸς ὁ γερο-βασιλιάς, βλαστάρια του μονάχα
εἶχε δυὸ βασιλόπουλα, δυὸ γιοὺς νὰ ποῦμε τάχα.
Ὁ πρῶτος ἄγριος καὶ κακός, τὸν κόσμο τυραννοῦσε,
μήτε φτωχὸ σπλαχνίζονταν μηδ᾿ ἄρχοντ᾿ ἀψηφοῦσε.
Ὁ δεύτερος εὐγενικός, γενναῖος ὅσο πρέπει,
ἤξερε χάρες νὰ σκορπᾶ, χαρὰ παντοῦ νὰ φέρνει.
Κι ὁ πρῶτος τοὖπε κάποτε «τὸν κόσμο δὲν τὸν ξέρεις,
εἶναι ἄκαρδος, εἶναι σκληρὸς κι ὅλα κακὰ τὰ βλέπει.
Ἂν θὲς νὰ γίνεις βασιλιὰς κι ἂν θὲς καὶ δόξα,
πρέπει νὰ γίνεις ἄκαρδος, σκληρὸς ὡσὰν ἐμένα.
Ὁ φόβος μόνο κυβερνᾶ τὸν κόσμο καὶ τὰ πλούτη».
Ἐγύρισεν ὁ δεύτερος κι εὐγενικὰ ἀπεκρίθη,
«ὁ φόβος δὲν τὸν κυβερνᾶ, προσωρινὰ τὸν δένει,
εἶναι νὰ ποῦμε φυλακὴ μὲ φρύγανα χτισμένη,
ποὺ ἡ θύρα της συχνὰ κι εὔκολα ἀνοίγει
κι ὁρμᾶ μὲ μιὰ ὁ κατάδικος καὶ τὸν φρουρό του πνίγει.
Τὸ χαλινάρι βάλε του τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης,
γίνου πατέρας βασιλιὰς κι ὄχι σκληρὸς σατράπης».

Νὰ μὴ σᾶς τὰ πολυλογῶ, ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο,
πέθανε ὁ γερο-βασιλιὰς κι ἀνέβηκε στὸ θρόνο,
ὁ γιός του ὁ πρῶτος ὁ κακός, τρόμος παντοῦ καὶ φρίκη,
βασίλευε μὲ τὸ σπαθὶ βγαλμένο ἀπὸ τὴ θήκη.
Οἱ φυλακὲς ἐγέμισαν, τὸ ψέμα, ἡ ἀδικία,
ἡ ψευτιά, ἡ ἀπάτη, ἡ κολακεία,
ὅ,τι κακὸν εὑρέθηκε τὴ μαύρη ἐκείνη ὥρα,
ἐφούντωσε καὶ θέριεψε στὴ μαύρη ἐκείνη χώρα.
Ὡσότου τὰ παράπονα ἐφτάσαν μιὰν ἡμέρα,
ὡσὰν αὐτὸς ὁ βασιλιὰς δὲ θὲ ν᾿ ἀλλάξει γνώμη,
νὰ κυβερνᾶ τὴ χώρα του μὲ τοῦ Θεοῦ τὸ νόμο,
εὐθὺς αὐτὴ θὰ σηκωθεῖ γιὰ νὰ τὸν ξεθρονίσει,
νὰ φέρει τὸ μικρότερο γιὰ νὰ τὴν κυβερνήσει.
Σὰν τ᾿ ἄκουσε ὁ βασιλιάς, τὸν ἀδελφό του κράζει
κι ἄδικα καὶ παράπονα μονάχος τὸν δικάζει.
Τὸν βρῆκε ψεύτη κι ἔνοχο καὶ δίχως ἄλλα λόγια,
τὸν ἔκλεισε στοῦ παλατιοῦ τὰ σκοτεινὰ κατώγια,
τὶς μέρες καὶ τὶς νύχτες του μὲ πίκρες νὰ περνάει
Μὰ τὸ ἄδικο δὲ ζεῖ πολὺ καὶ δὲν πολυχρονάει.
Κάποιος μεγάλος βασιλιὰς ἀπὸ ἄλλη πολιτεία,
κάκιωσε δίχως ἀφορμὴ καὶ δίχως ἄλλη αἰτία
καὶ παίρνει τὰ φουσάτα του καὶ ξεκινάει καὶ μπαίνει,
στὴ χώρα τὴν πολύπαθη, κακοκυβερνημένη
καὶ σὲ μιὰ μάχη μοναχὰ νικάει καὶ δεκατίζει
καὶ πιάνει καὶ τὸν βασιλιὰ καὶ σκλάβο τὸν ὁρίζει.
«Καὶ ὁ ἀδελφός;», ἐρώτησαν τὰ ἐγγόνια μ᾿ ἕνα στόμα;
«Τώρα θὰ δεῖτε μάτια μου, δὲν τέλειωσεν ἀκόμα».

Ὅταν ἡ μάχη ἀπόσωσε καὶ εἰρήνευσε τὸ ἀσκέρι,
ἔστειλε ὁ νέος βασιλιὰς τὴν κόρη του νὰ φέρει,
μὲ ἄλογα χρυσοστόλιστα καὶ μὲ χιλιάδες ἄτια,
νὰ δεῖ τὰ μαρμαρόχτιστα, νὰ δεῖ τὰ ὡραῖα παλάτια.
Κι ἔτρεξε ἐκείνη βιαστικὴ νὰ δείξει τὴ χαρά της,
σὲ κάθε τι πολύτιμο ποὺ βλέπει ὁλόγυρά της.
Μὰ ὅταν ἔφτασε καὶ στοῦ παλατιοῦ τὰ σκοτεινὰ κατώγια,
ὅπου ὁ ἀδελφὸς τοῦ βασιλιᾶ βρισκόταν ἕνα χρόνο,
ἔνοιωσε θλίψη στὴν ψυχὴ καὶ στὴν καρδιά της πόνο.
Καὶ δίχως νὰ τὸ στοχαστεῖ, δίχως νὰ ξέρει τὶ ἔχει,
στὸ βασιλιὰ πατέρα της ἀλαφιασμένη τρέχει
καὶ κλαίει, κλαίει γονατιστὴ μὲ τὸν κρυφό της πόθο
κι ὁ βασιλιὰς πατέρας της «σήκω», τῆς λέει, «σὲ νοιώθω».
Ἔφερε τὸ μικρὸ ἀδελφὸ ἀπ᾿ τὰ σκοτεινὰ κατώγια
καὶ δίχως νὰ μακρηγορεῖ, δίχως μεγάλα λὀγια,
τοῦ λέει: ἡ κόρη μου σ᾿ ἀγάπησε, γυναίκα σοῦ τὴ δίνω
καὶ γίνανε οἱ γάμοι τους τὸ ἴδιο βράδυ ἐκεῖνο,
μὲ ὄργανα μὲ τούμπανα καὶ μὲ χαρὲς μεγάλες.
Καὶ τὸν κακὸ τὸ βασιλιὰ τὸν ξαναφέραν πάλι,
μαζὶ μὲ δούλους νὰ κερνᾶ τὸ ἀσκέρι στὴ χαρά τους
καὶ ζήσανε αὐτοὶ καλὰ κι ἐμεῖς καλύτερά τους.


Το θαυμάσιο παραμύθι που δεν είχε τέλος (του Κώστα Βάρναλη)


Ζούσε κάποτε πέρα στην Ανατολή ένας τεμπέλης βασιλιάς. Δεν έκανε καμιά δουλειά. Ολημερίς ξαπλωμένος σε ντιβάνι με πολλά μαλακά μαξιλάρια, έβαζε να του λένε παραμύθια κι αυτός άκουε μαχμουρλίδικα.
Αμολούσε σ’ όλο του το βασίλειο πλήθος αυλικούς να μαζεύουνε και να στέλνουνε στο παλάτι όσους ξέρανε παραμύθια, άντρες ή γυναίκες, γέρους ή νέους, ντόπιους ή ξένους. Γιατί δε χόρταινε ν’ ακούει. Όταν τέλειωνε το παραμύθι, έπεφτε σε βαθιά πλήξη και δυστυχία. Γι’ αυτό ήθελε πάντα το ένα παραμύθι ν’ ακολουθάει το άλλο. Ακόμα κι όταν έτρωγε κι έπινε ή έπαιρνε το μπάνιο του στη χαβούζα* του παλατιού, ήθελε ν’ ακούει παραμύθια. Μονάχα αργά πολύ, μετά τα μεσάνυχτα, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος, τότε σιωπούσανε κι οι παραμυθάδες και, πατώντας στα νύχια τους απάνω στα παχιά κιλίμια, φεύγανε σιγά σιγά να πάνε να ξεκουραστούνε κι αυτοί, οι βασανισμένοι!
Όσο πιο μεγάλο και μπερδεμένο ήταν το παραμύθι, τόσο περισσότερο του άρεσε. Ήταν παραμύθια που βαστούσανε μέρες και βδομάδες ολάκερες. Μα όσο μεγάλα και να ήτανε, ερχότανε επιτέλους η ώρα τους να τελειώσουν. Ε, τότε ο βασιλιάς γινότανε τρομερά δυστυχής. Αρρωστούσε, που έλεγες πως θα πεθάνει.
Είδε κι απόειδε αυτός, η δωδεκάδα του (το συμβούλιό του) κι ο γιατρός του, αποφασίσανε όλοι μαζί να στείλουνε τελάληδες* σ’ όλες τις επαρχίες και σε όλα τα χωριά του βασιλείου, να διαλαλήσουνε:
– Όποιος ξέρει ένα παραμύθι που να μην τελειώνει ποτέ, ας παρουσιαστεί να το πει του πολυχρονεμένου βασιλιά, κι αυτός θα του δώσει ένα σακί φλουριά και την κόρη του για γυναίκα.
Όσοι ακούγανε αυτά τα λόγια, αστράφτανε τα μάτια τους από τον πόθο να γίνουνε πολύ πλούσιοι και να παντρευτούν τη βασιλοπούλα. Κι όλοι νομίζανε πως θα τα καταφέρνανε να διηγηθούνε παραμύθι χωρίς τέλος. Το κάτω της γραφής, αν αποτυχαίνανε, δε θα είχανε να χάσουνε τίποτα.
Μα οι τελάληδες προσθέτανε στο τέλος:
– Όποιος όμως δε τα καταφέρει να διηγηθεί το ατέλειωτο παραμύθι, τότε ο βασιλιάς θα του κόψει το κεφάλι!
Όταν ακούγανε αυτήν την ποινή, τους έπιανε τρόμος και φόβος. Τότε νιώθανε πως ο βασιλιάς δε ζητούσε εύκολο πράμα. Και λέγανε συναμεταξύ τους:
– Αδύνατα πράγματα ζητάει.
Ωστόσο παρουσιαστήκανε στο βασιλιά δυο τρεις αποφασισμένοι ή να κερδίσουνε το στοίχημα ή να χάσουνε το κεφάλι τους. Ο πρώτος, που δοκίμασε να πει το ατέλειωτο παραμύθι, μπόρεσε να το βαστάξει τρεις μήνες. Μα ύστερα η φαντασία του είχε στερέψει. Μασούσε τα λόγια του, δεν έβρισκε τίποτα να πει και έτσι έχασε το κεφάλι του.
Τότε οι άλλοι δυο φοβηθήκανε κι ούτε καν τολμήσανε ν’ αρχίσουνε. Φύγανε, κι ευχαριστούσανε μάλιστα το Θεό που γλυτώσανε απ’ του Χάρου τα δόντια.
Πέρασε πολύς, πάρα πολύς καιρός, και κανένας δεν ερχόταν στο παλάτι γι’ αυτή τη δουλειά.
Όπου νά σου μια μέρα και παρουσιάζεται ένας ξένος –από πού ήταν, κανένας δεν ήξερε. Μα η εξυπνάδα του και το θάρρος του ήταν μεγάλα.
– Μεγάλε βασιλιά, είπε, αφού έκανε τον απαραίτητο τεμενά.* Άκουσα πως δίνεις μεγάλη αμοιβή σε κείνον που θα σου διηγηθεί ένα παραμύθι χωρίς τέλος. Του δίνεις ένα σακί φλουριά και τη βασιλοπούλα. Είναι αλήθεια;
– Αλήθεια, απάντησε ο βασιλιάς. Αν όμως δεν πετύχει, τότε του παίρνω το κεφάλι.
– Το ξέρω κι αυτό, είπε ο ξένος. Κι είμαι αποφασισμένος να σου διηγηθώ εγώ μια ιστορία που δεν τελειώνει.
– Περιμένω ν’ αρχίσεις, είπε ο βασιλιάς και ξαπλώθηκε στον καναπέ απάνω στα πολλά μαξιλάρια.
Τότε ο ξένος στρογγυλοκάθισε στο πάτωμα απάνω στο κιλίμι μπροστά στο βασιλιά κι άρχισε:
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς, που μάζεψε όλο το σιτάρι της απέναντι χώρας του και το κλείδωσε σε μιαν αποθήκη τόσο μεγάλη, που για να πας από την μιαν άκρη της έως την άλλη θα έπρεπε να περπατάς από το πρωί ίσαμε το βράδυ.
»Μια μέρα έπεσε στην πρωτεύουσα ένα μαύρο σύννεφο ακρίδες τόσο μεγάλο, που σκοτείνιασε ο ήλιος κι όλοι νομίσανε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Γιατί γεμίσανε οι δρόμοι, τα σπίτια, ο αέρας, από ακρίδες τόσο πυκνές, που δεν μπορούσες ν ’ανασάνεις.
»Αυτές οι αμέτρητες ακρίδες, αφού φάγανε όλα τα αμπέλια και τα δάση και δε χορτάσανε, μυριστήκανε τελευταία και την αποθήκη του σιταριού. Μα η αποθήκη ήταν πολύ καλά κλεισμένη από παντού, κι όχι μονάχα δεν είχε παράθυρα ή καμινάδες, μα ούτε και καμιά σκισμάδα για να μπορέσουνε να τρυπώσουνε μέσα και να φάνε το σιτάρι.
»Κάμποσες μέρες φέρνανε βόλτα γύρω στην αποθήκη και κοιτάζανε με προσοχή όλες τις μεριές, μπας και βρεθεί πουθενά καμιά τρυπίτσα ή καμιά χαραμάδα. Μα επιτέλους μια τυχερή ακρίδα ανακάλυψε στην ανατολική πλευρά της αποθήκης μια μικρούλα σκισμάδα, που μόλις χωρούσε μοναχή της. Μπήκε το λοιπόν μέσα, πήρε ένα σπειρί σιτάρι και βγήκε.
»Άμα βγήκε αυτή, μπήκε μια δεύτερη ακρίδα, πήρε κι αυτή ένα δεύτερο σπειρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε κι αυτή, μπήκε μια τρίτη ακρίδα, πήρε κι αυτή ένα τρίτο σπειρί σιτάρι και βγήκε. Ύστερα μπήκε μια τέταρτη ακρίδα και πήρε ένα τέταρτο σπειρί σιτάρι, κι άμα βγήκε κι αυτή, μπήκε μια πέμπτη ακρίδα κτλ…»
Περάσανε μέρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια, κι ο ξένος αξακολουθούσε να λέει από το πρωί ώς το βράδυ το ίδιο πράμα:
«Ύστερα μπήκε μια άλλη ακρίδα και πήρε άλλο σπειρί σιτάρι. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπειρί σιτάρι…»
Περάσανε έτσι δυο χρόνια κι ο ξένος έλεγε και ξανάλεγε από το πρωί ώς το βράδυ το ίδιο χαβά.* Ο βασιλιάς στενοχωριότανε πολύ, ώσπου μια μέρα τονε ρώτησε θυμωμένος:
– Δε μου λες, πόσον καιρό αυτές οι ακρίδες θα μπαίνουνε και θα βγαίνουνε;
– Μα, βασιλιά μου πολυχρονεμένε, ώς τώρα οι ακρίδες αδειάσανε μια πιθαμή σιτάρι από την αποθήκη. Και μένουνε ακόμα τριακόσιες πιθαμές και μιλιούνια ακρίδες. Ίσως μετά εξακόσια χρόνια θα κατορθώσουν να μπούνε στην αποθήκη όλες οι ακρίδες μια μια και ν’ αδειάσουνε το σιτάρι. Και πάλι βλέπουμε…
Τότε πια ο βασιλιάς δε βάσταξε. Γούρλωσε τα μάτια του, τινάχτηκε από το ντιβάνι και ξεφώνισε με όλη του τη δύναμη:
– Καταραμένε άνθρωπε. Θα με τρελάνεις! Άι στο καλό! Έχασα το στοίχημα! Πάρε το σακί τις λίρες και την κόρη μου κι άφησέ με ήσυχο.
Έτσι ο έξυπνος αυτός ξενοτοπίτης πήρε τα χρήματα, πήρε τη βασιλοπούλα κι έγινε και διάδοχος του θρόνου.
Ο βασιλιάς είχε γεράσει πολύ κι ευχαριστιότανε τώρα ν’ ακούει παραμύθια κι ιστορίες που είχανε τέλος. Κάθε τόσο συνήθιζε να λέει:
– Είμαι ευχαριστημένος, που έμαθα πως μονάχα οι ιστορίες που τελειώνουν είναι όμορφες κι έχουνε ενδιαφέρον.
Άμα πέθανε, έγινε βασιλιάς ο έξυπνος γαμπρός του. Και το κράτος ευτύχησε. Μα οι ιστορικοί δε συμφωνήσανε ακόμα από ποιον τόπο ήταν αυτός ο ξένος.* χαβούζα: δεξαμενή.
* τελάλης: κήρυκας.
* ο τεμενάς: η υπόκλιση.
* χαβάς: τραγούδι, τα ίδια λόγια.


Και το λατρεμένο μου διδακτικό , που μας αφορά όλους….

Ένα ποντικάκι κάποτε, παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε εκείνο το πακέτο; Αναρωτήθηκε. Όταν οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλο ήταν το σοκ που έπαθε, όταν διαπίστωσε πως επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα!

Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο!.Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!

Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε: " ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για σένα, αλλά δεν βλέπω να έχει καμιά επίπτωση σε μένα! Δε με ενοχλεί καθόλου εμένα η ποντικοπαγίδα στο σπίτι!".

Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και τού φώναξε: "Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Το γουρούνι έδειξε συμπόνια αλλά απάντησε: "Λυπάμαι πολύ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω. Θα προσευχηθώ." Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και τού φώναξε κρούοντας τον κώδωνα τού κινδύνου:

"Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!" Και το βόδι απάντησε:"Κοιτάξτε, ποντικέ μου, πολύ λυπάμαι για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα η ποντικοπαγίδα το μόνο που μπορεί να μου κάνει, είναι ένα τσιμπηματάκι στο δέρμα μου! "

Έτσι, ο ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, περίλυπος και απογοητευμένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας!

Την επόμενη νύχτα, ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν το θόρυβο που κάνει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα τού αγρότη που έτρεξε να δει τι συνέβη. Μέσα στη νύχτα όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα πιάστηκε από την ουρά ένα φίδι .... Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα. Ο άντρας της έτρεξε γρήγορα και την πήγε στο νοσοκομείο. Αλλοίμονο όμως, την έφερε στο σπίτι με πολύ υψηλό πυρετό. Ο γιατρός τον συμβούλεψε να της κάνει ζεστές σουπίτσες.. Έτσι ο αγρότης *έσφαξε την κότα* για να κάνει μια καλή κοτόσουπα!

Η γυναίκα όμως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες ερχόταν στη φάρμα να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας από ένα 8ωρο. Για να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να *σφάξει το γουρούνι*. Τελικά όμως η γυναίκα δε τη γλύτωσε! Πέθανε! Στη κηδεία της ήρθε πάρα πολύς κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι. Για να φιλοξενήσει όλον αυτόν τον κόσμο ο αγρότης αναγκάστηκε να *σφάξει το βόδι*

Ο κυρ Ποντικός μας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαιν' έλα από την τρυπούλα του με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη.......


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ: Χάσαμε την ανθρωπιά μας. και ενισχύσαμε τον ατομισμό μας..! Όταν κάποιος δίπλα μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο! Είμαστε όλοι συνεπιβάτες σ' αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή! Ο καθένας μας αποτελεί τον κρίκο της ίδιας αλυσίδας! Είμαστε σαν τις ίνες ενός υφάσματος. Και αν ένα μέρος του υφάσματος χαλάσει, το ύφασμα είναι άχρηστο....

Είναι αδύνατον να γελάμε, αν δεν γελάει ολόκληρη η γειτονιά.

*Αγαπητοί φίλοι.*

Πραγματικά η ιστοριούλα είναι πολύ διδακτική. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο το ότι όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι δίδαξαν την αλληλεγγύη όχι μονάχα ως μια μεγάλη αρετή, αλλά και ως αναγκαία τέτοια.

Και αφού σας παραμύθιασα για τα καλά, σας χαρίζω και τα αγαπημένα μου ελληνόφωνα κάλαντα ΑSTRINA (ΑΣΤΕΡΙ) της κάτω Ιταλίας μαζί με τις γιορτινές ευχές μου για Υγεία, χαρές, αντοχές και κάθε καλό σε εσάς και τους αγαπημένους σας !!!

https://youtu.be/apJln6-a52M


Ἀστέρι

1. Μόλις που φτάνω σ’ αυτό το σπίτι
ευλογώ την πόρτα και το κατώφλι
ευλογώ τη μάνα και όλα τα παιδιά
και τον κύρη που είναι ο αρχηγός.
2. Ήρθαμε να σας φέρουμε το αστέρι
από το Κοριλάνο
και να μας δώσετε γρήγορα μποναμά.
Ήρθαμε να σας φέρουμε το αστέρι.
3. Ακόμη ευλογώ και το τσουκάλι,
τη χύτρα, την κουτάλα, τον τρίφτη,
που εκεί γίνεται το τυρί. Να γιατί:
ήρθαμε να σας φέρουμε τη χαρά.
4. Ωραία που ‘ναι τα σπίτια φτιαγμένα,
ωραίες οι πόρτες με όλα τα κλειδιά
και η κυρά που ‘ναι μια νεράιδα,
ήρθαμε να της φέρουμε τη χαρά.Τον 8ο αι π.Χ. άποικοι από την Ελλάδα φθάνουν στα παράλια της Μεσημβρινής Ιταλίας και τις Σικελίας (Μεγάλη Ελλάδα). Το ήδη υπάρχον ελληνικό στοιχείο της Κάτω Ιταλίας τονώθηκε με την εγκατάσταση νέων αποίκων κατά τη Βυζαντινή περίοδο.
Τα Κάλαντα αυτά, από το ελληνόφωνο χωριό Σαλέντο, λέγονται και \"Στρίνα\": Το νόμισμα των καλαντιστών λέγονταν στα βυζαντινά χρόνια «ευαρχισμός» ή «Στρίνα», από το λατινικό strena (στα λατινικά σημαίνει αίσιος οιωνός, αλλά και δώρο της πρωτοχρονιάς, ή «επινομίς» όπως το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες - κοινώς μπουναμάς). Πολυπληθής μπάντα μεταφέρει το μήνυμα της Γέννησης από γειτονιά σε γειτονιά, ευλογώντας τη γη ώστε να είναι γόνιμη, αλλά και την πόρτα του σπιτιού, τη μάνα, τα παιδιά και τον αφέντη φυσικά, τον τζενεράλη.

Στην εποχή μας υπάρχουν ελληνόφωνοι κάτοικοι που ομιλούν μία γλώσσα που έχει ρίζες την Αρχαία. Υπάρχουν κάποια κάλαντα που έφτασαν ως τις ημέρες μας και έχουν την ίδια φιλοσοφική εστίαση με την αρχαία κοσμοθεωρία, γεμάτα ευχές και χωρίς θρησκευτικές αναφορές.


Αυτή ήταν η συμμετοχή μου στο δρώμενο της Μαρίνας ''Εκεί που ερωτεύομαι τη ζωή...''

Ευχαριστώ  Μαρίνα  μου που μου έδωσες την  δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το υπέροχο δρώμενο.  Γεμάτη χαρά και προσμονή , ανυπομονώ για την συνέχεια.

Αstrina

Arte pu ettasa ettu sti massaria
ivloo tin porta ce to limbitari
ivloo ti mmana c' ola ta pedia
apoi to ciuri pu ene o generali.

Apoi' vo vloo ce to merciali
ti ccazza, ti skutedda, to rotuli
ce tis varti, varti merci na cai
irtame na tis kanome allegria.

Oria pune ta spiddia fabricata
Orrie tes porte mola ta klidia
Ka i patruna pu ne mia fata
Irtame na tis kanome allegria.

Irtame na sas ferme tin astrina
coriliana pu ti mate se tolo
e na mas doki presto ma to prima
irtame na sas ferme tin astrina.


42 σχόλια:

 1. Kαλά δεν σε πιστεύω βασίλισσα Κλαυδία που προτιμάς τα ατελείωτα παραμύθια χαχαχα! Βρε αθεόφοβη ακόμα και ένα δρώμενο των 400 λέξεων το έκανες ατελείωτο! Είδα κι έπαθα να το διαβάσω αλλά το απόλαυσα χαχα! Διαλεχτό σου και υπέροχο το στολίδι σου κορίτσι μου! Με διασκέδασες αρκετά! Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία και αγάπη! Πολλά φιλιά ατελείωτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι μου λες τώρα !!! Ούτε που το αντιλήφθηκα ότι υπήρχε λεκτικό όριο 400 λέξεων....πήρα φόρα με τα παραμύθια και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες του πολυδιάστατου Π και περιπλανήθηκα πλουσιοπάροχα παρασέρνοντάς σας !!! Παραμυθένιες γιορτές εύχομαι και να το πάρετε απόφαση ότι η κατάστασή μου είναι μη αναστρέψιμη....

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα Κλαυδία μου η συμμετοχή σου, παραμυθένια!
  Πανέμορφες κι οι πληροφορίες για το "Π" και το ποίημα και τα παραμύθια που μοιράστηκες μαζί μας.
  Φεύγω υπό το άκουσμα των καλάντων.

  Σε φιλώ, σε ευχαριστώ για το στολίδι και τη συμμετοχή. Καλές γιορτές με υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παραμυθένια ήταν η ιδέα σου Μαρίνα μου και αφέθηκα να παρασυρθώ στην μαγεία των λέξεων και των εννοιών κάνοντας κατάχρηση των περιορισμών στις λέξεις, ούτε που το πήρα είδηση....Τι να πω, η ηλικία; Η πληθωρική μου φύση; Ο ασυγκράτητος ενθουσιασμός γιά το υπέροχο δρώμενο;;;Ολα μαζί το πιθανότερο , ζητώ την επιείκειά σας λόγω COVID και λόγω εορτών.... Τα κάλαντα γενικώς μου ασκούν μία μαγευτική γοητεία και αυτά της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας, είναι από τα πιό αγαπημένα μου. Παραμυθένιες γιορτές εύχομαι. Σε φιλώ

   Διαγραφή
 3. Παραμύθι λοιπόν η λέξη στολίδι για το δέντρο μας!
  Είθε, ο καθένας ξεχωριστά να ζει μέσα στο δικό του παραμύθι και να προστατεύεται από την πραγματική ζωή.
  Καλά Χριστούγεννα, Κλαυδία! Με εορταστικά ή όχι παραμύθια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας αφεθούμε στην παραμυθένια μαγεία του πνεύματος των Χριστουγέννων....κι ας ζήσει ο καθένας μας το δικό του παραμύθι , εξ άλλου ολοι θέλουμε να ξεφύγουμε από την ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε. Καλά Χριστούγεννα, υγεία, αντοχές και το αστέρι της Βηθλεέμ να φωτίσει τον νου και την καρδιά μας.

   Διαγραφή
 4. Καλημέρα Κλαυδία μου. Πάντα στη σελίδα σου με κάθε σου ανάρτηση χάνομαι στις γνώσεις που μας χαρίζεις και με απορροφούν από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν.
  Ωραία λέξη, στολίδι παραμυθένιο. Και οι πληροφορίες, τα παραμύθια, το ποίημα, τα κάλαντα ολοκληρώνουν το στόλισμα.
  Να σαι καλά
  Και εύχομαι καλές γιορτές με ένα νέο χρόνο παραμυθένιο χωρίς ποντικοπαγίδες.
  Σε φιλώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αννα μου το δρώμενο με ενθουσίασε εξ αρχής και οι μέχρι τώρα συμμετοχές μου επιφύλαξαν απροσδόκητες χαρές !!! Εξ άλλου δεν συμβαίνουν και πολλά χαρμόσυνα γεγονότα στην ζωή μας τελευταίως....η ιδέα της Μαρίνας μας κορυφαία !!! Και μπορεί στο σπίτι μου να βαρέθηκα να κάνω οποιονδήποτε στολισμό, για το δέντρο μας όμως έβαλα τα δυνατά μου....και ίσως και να το παράκανα.....Καλέ γιορτές, υγεία και πολλές χαρές !!! Φιλιά

   Διαγραφή
 5. Είσαι τόσο.."ψαγμένο" άτομο που περίμενα τόσα και άλλα τόσα από εσένα αγαπημένη Κλαυδία. Το Π βρήκε την θέση που ήθελα, παραμύθι! Ρούφηξα τις ιστορίες, παραμύθια και ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι..φαν σου. Η μπάλα σου με το Π σε περίοπτη θέση στο δένδρο μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεωργία μου από το πολύ ψάξιμο στο ιντερνέτ , παρασύρθηκα και σας παραμύθιασα για τα καλά.....ήτανε κι αυτό το Π πλουσιοπάροχο από γεννησιμιού του, ΠΥΛΗ στην γνώση όπως διάβασα, ε....δεν ήθελα και πολύ να ποντιστώ στην μαγεία αυτής της γνώσης και στα υπέροχα παραμύθια που ανακάλυψα....Πως να αντισταθώ η εν πολλαίς αμαρτίαις....;;; Χαίρομαι να μοιράζομαι μαζί σας όλα τα περίεργα και θαυμαστά μου με εντυπωσιάζουν και με ενθουσιάζουν !!! Καλές γιορτές, με υγεία και παραμυθένια καλή διάθεση. Σε φιλώ

   Διαγραφή
 6. Μα τι είσαι εσύ Παιδί μου!
  Ας τα πάρω ένα ένα για να μη γίνει το σχόλιο μου σεντόνι!
  1. Μου άρεσαν Πολύ οι μαθηματικές Πληροφορίες για το μαγικό Π!
  2. Τα Παραμύθια σου, θα τα διαβάσω "εν καιρώ" Π και όχι σε Πιτς-φιτίλι!
  3. Το δέντρο μας, με το Π σου, απέκτησε μια Πολυδιάστατη βαρύτητα!
  4. Καλές γιορτές και ένα Παραμυθένιο 2021!
  5. ΑΦιλάκια με Πίστη στον εαυτό μας και στη Ζωή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαγισσούλα μου όταν κάτι με ενθουσιάζει, γίνομαι ασυγκράτητη.....κι ο στολισμός αυτού του δέντρου με ενθουσίασε τόσο πολύ, που αφέθηκα άνευ όρων στην πολυδιάστατη φύση του Π και τα μοναδικά παραμύθια που ανακάλυψα πρόσφατα !!! Τα φιλιά μου και τις ευχές μου από καρδιάς για τις γιορτές !

   Διαγραφή
 7. ΥΓ να βάζετε δίπλα το gaget παρακολούθησης με μέιλ για να βλέπουμε πότε κάνετε αναρτήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω ιδέα πως γίνεται αυτό, γιά κάντε μου παρακαλώ ένα λεπτομερές σεμινάριο της αναλφάβητης....

   Διαγραφή
 8. Υποβάλλω τους "τεμενάδες" μου, την αγάπη και τον ενθουσιασμό σου για όλο το "πακέτο" που μας φίλεψες. Το παραμύθι του Βάρναλη δεν το είχα διαβάσει, ενθουσιάστηκα! Την ΚΑΛΩΣΥΝΗ απ' το παλιό ανθολόγιο με το πολυτονικό, τα κάλαντα της Κ. Ιταλίας (λατρεύω τους ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ και μου θύμισαν έντονα τις μουσικές τους), όλα ΥΠΕΡΟΧΑ Κλαυδία μου αρχόντισσα!
  Να είσαι καλά, όμορφες γιορτινές μέρες να περάσετε όλοι σας, τα φιλιά και την αγάπη μου ♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανελλάκι μου μήπως να με μαζέψετε λίγο;;; Περιπλανήθηκα στον κόσμο των Παραμυθιών του ίντερνετ και παραλογίστηκα.....κι αυτό το Π με συνεπήρε ολοκληρωτικά !!! Με το παραμύθι του Βάρναλη συναπαντήθηκα τυχαία και ωραία, με το άλλο το έμμετρο, η καρδιά μου χοροπήδησε από ενθουσιασμό και έκπληξη, ξέρεις την σχέση μου με τα έμμετρα.....έπαιξε τον ρόλο της κι αυτή, μόνο το Διδακτικό παραμύθι γνώριζα από παλαιότερο συναπάντημα που μου άφησε ανεξίτηλες μνήμες και τις καλύτερες των εντυπώσεων....περιμένω πως και πως να μεγαλώσει λίγο ο εγγονός μου γιά να του το διηγηθώ....Ολα τα κάλαντα τα αγαπώ , τα Βυζαντινά, τα ποντιακά, τα κρητικά, τα δωδεκανησιακά, τα Θρακιώτικα....αλλά αφ΄ότου πρωτοάκουσα αυτά της Κάτω Ιταλίας, μοιράστηκαν την πρώτη θέση στην καρδιά μου, μαζί με τους ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ. Κάθε καλό σου εύχομαι, υγεία και αντοχές. Σε φιλώ

   Διαγραφή
 9. Καλημέρα με παραμύθια.
  Πολλές πληροφορίες γύρω από το γράμμα "π", με έβαλαν στο κλίμα πριν τα παραμύθια. Πολύ όμορφη ανάρτηση και ακόμη ένα υπέροχο στολίδι.
  Καλές γιορτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ολα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου έχουν πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα να μας αποκαλύψουν, το Π μου επιφύλαξε έναν πλούτο πολύ ενδιαφερουσών πληροφοριών και την έμπνευση για το στολίδι μου, τα Παραμύθια !!! Καλές γιορτές και κάθε καλό εύχομαι !!!

   Διαγραφή
 10. Υπέροχο και το δικό σου στολίδι Κλαυδία μου!
  Καλές γιορτες! Με υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κική μου ο στολισμός αυτού του δέντρου με χαροποίησε ιδιαίτερα και έβαλα τα δυνατά μου, ίσως και να το παράκανα, αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ ούτε στην πλουσιοπάροχη προσωπικότητα του Π ούτε και στα Παραμύθια . Εύχομαι α καλύτερα για τις γιορτές και παραμυθένιο ο 2021 !

   Διαγραφή
 11. Δεν έχω λόγια. Ξεκίνησα κι εγώ στα γρήγορα να διαβάσω το σημερινό μας στολίδι. Που να ήξερα πως θα χρειαστώ καφέ;
  Τέλεια τα παραμύθια σου. Ένιωσα πάλι παιδί, ειδικά με το πάθημα του βασιλιά.
  Υπέροχο στολίδι το γράμμα "π".
  Καλά Χριστούγεννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος, τον βαρέθηκα τον στολισμό στο σπίτι και ξεσάλωσα με τον στολισμό του δέντρου των Bloggers....με ενθουσίασε τόσο πολύ η ιδέα της Μαρίνας , που αφέθηκα να παρασυρθώ ασύστολα στην πληθωρικότητα των πληροφοριών του Π και τα Παραμύθια !!! Με εκπλήσσει ευχάριστα που χρειάστηκες μόνο καφέ γιά να απολαύσεις το στολίδι μου, όταν κάποια στιγμή συνειδητοποίησα
   πόσα στολίδια είχα κρεμάσει, φοβήθηκα ότι το δέντρο μας θα γείρει από το βάρος και ότι οι φίλοι που θα προσέλθουν να με διαβάσουν, θα χρειαστούν εκτός από καφέ, σίγουρα κολατσιό, ίσως και το μεσημεριανό τους....Καλά, παραμυθένια Χριστούγεννα !!!

   Διαγραφή
 12. Παραμυθένια ανάρτηση και το στολίδι σου Κλαυδία μου Χρήσιμες και επικοδομητικες οι πληροφορίες για το π.
  Καλά Χριστούγεννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαρία μου το Π αποτέλεσε γιά μένα τεράστια πηγή πληροφοριών και έμπνευσης γιά αναζήτηση Παραμυθιών, που με ιδιαίτερη χαρά μοιράζομαι μαζί σας. Χαίρομαι που απόλαυσες το παραμυθένιο στολίδι μου. Καλές γιορτές με υγεία !!!

   Διαγραφή
 13. Μαγική και παραμυθένια έκρηξη πληθωρικότητας Κλαυδία μου! Όλα τα καλούδια μαζεμένα. Πρώτα-πρώτα η αναφορά στην ιστορία του αριθμού "π" και ότι αυτός μαθηματικά, συμβολικά αλλά και φιλοσοφικά κλείνει. Κοίτα να δεις πράγματα που μάθαμε για τις εκδηλώσεις του "π". Που να το φανταστώ.
  Ομολογώ ότι στο συγκεκριμένο γράμμα απαρίθμησες μια σειρά από στολίδια που δύσκολα κανείς θα μπορούσε να διαλέξει. Πολλές όντως οι επιλογές. Διάλεξες το πιο ποιητικό. Το παραμύθι. Και μας γέμισες στολίδια.
  Να είσαι καλά αγαπημένη μας φίλη. Παίρνουμε το στολίδι σου σαν ευχή, να είναι παραμυθένια η ζωή μας, με την καλή πλευρά.
  Όμορφες γιορτινές μέρες Κλαυδία, Σε σένα και την οικογένειά σου.
  Τις ευχές μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με παράσυρε το πλήθος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Π φίλε μου Γιάννη, και άλλο που δεν ήθελα....ξαμολύθηκα ενθουσιασμένη στα ιντερνετικά πελάγη και συναπαντήθηκα με εκπληκτικά παραμύθια, συμβολισμούς, πληροφορίες.... διαπίστωσα ότι όντως το Π είναι ΠΥΛΗ στην γνώση και χωρίς να λάβω διόλου υπόψιν μου τον περιοριστικό όρο των 400 λέξεων γιά το δρώμενο (χαμπάρι δεν πήρα) , άρχισα ν΄αραδιάζω τα στολίδια μου .....Με συμπαθάτε αν το παράκανα, είχα πολύ καιρό να ασχοληθώ με κάτι που μου έδωσε τόση χαρά, είναι και οι ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε, οι γιορτινές μέρες που έρχονται....τα αγαπημένα κάλαντα και τα Παραμύθια που θωπεύουν, θεραπεύουν, παρηγορούν και γλυκαίνουν τις καρδιές, δικαιώνοντας τους αδύναμους, τιμωρώντας τους κακούς, παντρεύοντας την βασιλοπούλα με το βασιλόπουλο και χαρίζοντας ένα ευτυχισμένο μέλλον σε όλους ....Παραμυθένια Χριστούγεννα Γιάννη μου, να χαίρεσαι τους αγαπημένους σου

   Διαγραφή
 14. Μέχρι το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρο, το καταλαβαίνω, για τα υπόλοιπα να πω την αλήθεια ιδέα δεν είχα. Όχι πως τώρα το κατάλαβα δηλαδή. Την ώρα των μαθηματικών μάλλον σκεφτόμουν το απογευματινό ραντεβού. Τα παραμύθια σου όμως τα απόλαυσα.Ίσως επειδή ότι όμορφο διαβάζω ή ακούω το κάνω εικόνα, μόνο έτσι μπορώ να κατανοήσω το ασύλληπτο της πραγματικής ζωής. Τάχα από μια παραμυθοκλωστή δεν κρέμεται η γνώση και η σοφία. Ωριμάζει με τα χρόνια, μα πάντα ξεχειλίζει η καρδιά από αυτά που αγαπήσαμε.
  Νομίζω, το παραμύθι είναι η πιο ταιριαστή λέξη για ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
  Καλά Χριστούγεννα Κλαυδία με υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αννίκα μου και η δική μου σχέση με τα μαθηματικά ήταν και είναι ανύπαρκτη, άσε που η Τριγωνομετρία ήταν ο χειρότερος εφιάλτης των μαθητικών μου χρόνων, όμως με τα Παραμύθια είχα πάντα εξαιρετικές σχέσεις, ίσως γιατί είχα παππού και πατέρα χαρισματικούς Παραμυθάδες....τα κάλαντα επίσης, τα λατρεύω και αυτά της Κάτω Ιταλίας από ην στιγμή που τα πρωτοάκουσα, τα λάτρεψα !!! Παραμυθένια Χριστούγεννα εύχομαι με υγεία και κάθε καλό !

   Διαγραφή
 15. Κλαυδία μου μας παρουσίασες ένα υπέροχο ΄΄Π'', με τα μαθηματικά του αλλά και με τα παραμύθια του, ''παραμύθι'' λοιπόν, να μια λέξη που την έχουμε ανάγκη γιατί μας γαληνεύει προσωπικά αλλά κι επειδή μας κάνει να νιώθουμε παιδιά.

  Εύχομαι παραμυθένια χριστούγεννα
  καλές γιορτές
  με υγεία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Π με εξέπληξε και με ενθουσίασε, τόσο πολύ, που μάλλον το παράκανα θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα υπέροχα Παραμύθια που συνάντησα την ιντερνετική μου αναζήτηση. Τα αγαπημένα μου κάλαντα της Κάτω Ιταλίας δεν μπορούσαν να λείπουν από την ανάρτησή μου, οπότε τα πρόσθεσα κι αυτά.....Παραμυθένια Χριστούγεννα εύχομαι, υγεία και κάθε καλό !

   Διαγραφή
 16. Κλαυδία μου ανάμεσα σε όλα αυτά τα ατελείωτα ψηφία του "π" αν ψάξεις κάπου θα βρεις και την ημερομηνία γεννήσεώς σου (ημέρα, μήνα, έτος) ένα από τα μαγικά του "π".
  Μαζί με την μαγεία που μας χαρίζουν οι αριθμοί ενθουσιάστηκα και με το στολίδι που διάλεξες γιατί ως γνωστόν λατρεύω τα παραμύθια.
  Σου εύχομαι να περάσεις παραμυθένια Χριστούγεννα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελένη μου το Π μου επιφύλαξε εκπληκτικές πληροφορίες θέλησα να μοιραστώ μαζί σας
   και το έκανα με τόσο ενθουσιασμό, που παρασύρθηκα σε μία ανάρτηση ποταμό...υπήρχαν πολλά ακόμη ενδιαφέροντα να προσθέσει κανείς, όπως αυτά που αναφέρεις, αλλά προτίμησα να δώσω περισσότερο χώρο στα Παραμύθια....γιατί τα λατρεύω όσο κι εσύ, τα Παραμύθια θωπεύουν, θεραπεύουν, διδάσκουν, παρηγορούν και γλυκαίνουν τις καρδιές, δικαιώνοντας τους αδύναμους, τιμωρώντας τους κακούς, σκοτώνοντας δράκους, ακυρώνοντας ξόρκια και κατάρες κακών μαγισσών, παντρεύοντας την όμορφη βασιλοπούλα με το γενναίο βασιλόπουλο και χαρίζοντας ένα ευτυχισμένο μέλλον σε όλους ... Ομορφα Παραμυθένια Χριστούγεννα με υγεία και κάθε καλό σου εύχομαι !

   Διαγραφή
 17. Στην αρχή με το π για να πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα. Ναι είναι μια μαθηματική σταθερά, δίχως τέλος τα ψηφία του κλπ κλπ... μέχρι που παρουσίασες τη λέξη Παραμύθι, και τότε είπα: ναι, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη! Μα εσύ δεν έμεινες εκεί, μας παρουσίασες και παραμύθια, το πρώτο το παραδοσιακό με ενθουσίασε και στο τέλος το κερασάκι, χριστουγεννιάτικο της Κάτω Ιταλίας.
  Η εγγραφή σου αν και μεγάλη, την διάβασα με ευχαρίστηση διότι γράφτηκε με πάθος το οποίο ξεχείλιζε από παντού!
  Να είσαι πάντα καλά για να γράφεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Π με εντυπωσίασε και με παρέσυρε σε μία δίνη γνώσης, πληροφοριών και παραμυθιών !!! Θέλοντας να τα μοιραστώ όλα μαζί σας, περιπλανήθηκα στα ιντερνετικά πελάγη και ανέσυρα τους θησαυρούς που στόλισα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας και όπως πολύ καλά το επισημαίνεις φίλε μου, το έκανα με πάθος !!!Επικαλούμαι την επιείκειά σας αν το παράκανα, αλλά φέτος οι συνθήκες της ζωής μας είναι πρωτόγνωρες και έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία και τις αντιδράσεις μας.Ευτυχώς που υπάρχουν εξαιρετικά διαδικτυακά δρώμενα γιά να ξεφεύγουμε, να επικοινωνούμε, να αποφορτιζόμαστε. Παραμυθένια Χριστούγεννα εύχομαι με υγεία και κάθε καλό.

   Διαγραφή
 18. Πλούσιες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας γέμισες με το γράμμα Π Κλαυδία μου και πολύ καλά έκανες φίλη μου...η μάθηση είναι σοφία και εσύ σήμερα μας έκανες λίγο περισσότερο γνώστες του γράμματος Πι.
  Μου άρεσε που το έψαξες το θέμα.!
  Πολύ ωραία τα κάλαντα της Καλαβρίας!!παντού υπάρχει το ελληνικό στοιχείο!!
  Παραμύθι λοιπόν η λέξη στολίδι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο των μπλόκερς φιλενάδα...
  Πολύ όμορφο το στολίδι σου , γιατί με τα παραμύθια αυτά ξαναγινόμαστε πάλι παιδιά,
  χαμογελάμε, και δεν νοείτε Χριστούγεννα χωρίς παραμύθι.
  Ας αφεθούμε στην μαγεία τους λοιπόν το έχουμε ανάγκη αυτόν τον καιρό.
  Και που είσαι; ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα δύσκολα ...εμείς ας τα κάνουμε παραμυθένια!! ✨
  Ολόψυχα η ευχή μου ..είθε!! 🎄
  Καλές γιορτες να περασεις Κλαυδία μου φιλιαα!!🎁

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρούλα μου αγαπημένη, αφέθηκα να παρασυρθώ σε έναν ποταμό γνώσης, πληροφοριών και Παραμυθιών που μου πρόσφερε το Π....και φυσικά το παράκανα η ανοικονόμητη, γιατί η πληθωρική μου φύση δεν τιθασεύεται με τίποτα και .....είναι γεγονός ότι τα λατρεύω τα Παραμύθια....τα Παραμύθια θωπεύουν, θεραπεύουν, διδάσκουν, παρηγορούν και γλυκαίνουν τις καρδιές, δικαιώνοντας τους αδύναμους, τιμωρώντας τους κακούς, σκοτώνοντας δράκους, ακυρώνοντας ξόρκια και κατάρες κακών μαγισσών, παντρεύοντας την όμορφη βασιλοπούλα με το γενναίο βασιλόπουλο και χαρίζοντας ένα ευτυχισμένο μέλλον σε όλους ...Εύχομαι σε σένα και τους αγαπημένους σου, όμορφα Παραμυθένια Χριστούγεννα με υγεία και κάθε καλό !

   Διαγραφή
 19. Καλημέρα Κλαυδία
  Θα συμφωνήσω με τη Μαρίνα. Η συμμετοχή σου, παραμυθένια. Ως γνήσιο ψαράκι, μάς χάριεσς ένα κείμενο που το διαπερνά το όμορφο συναίσθημα. Αυτό που έχουμε ανάγκη τις ημέρες των εορτών. 'Οταν χαλαρώνουμε και αφήνουμε το μικρό παιδί μέσα μας να μας πει τι θέλει, τι χρειάζεται.
  Όμορφη και ιδιαίτερη η επιλογή σου και η ευχή για το 2021 = να έχουμε μια χρονιά σαν παραμύθι, τέλος καλό, όλα καλά
  Καλές γιορτές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το αποζητάμε το παραμύθι Μαρίνα μου, σε όλες τις ηλικίες, πίστεψέ με....Ιδιαίτερα τώρα που ζούμε ζόρικες καταστάσεις και οι γιορτές που έρχονται θα είναι "αλλιώτικες", μοναχικές και αποστασσιοποιημένες, τα Παραμύθια μας είναι απαραίτητα γιατί θωπεύουν, θεραπεύουν, διδάσκουν, παρηγορούν και γλυκαίνουν τις καρδιές, δικαιώνοντας τους αδύναμους, τιμωρώντας τους κακούς, σκοτώνοντας δράκους, ακυρώνοντας ξόρκια και κατάρες κακών μαγισσών, παντρεύοντας την όμορφη βασιλοπούλα ή βοσκοπούλα με το γενναίο βασιλόπουλο και χαρίζοντας ένα ευτυχισμένο μέλλον σε όλους ... Ομορφα Παραμυθένια Χριστούγεννα με υγεία και κάθε καλό σου εύχομαι !

   Διαγραφή
 20. Τώρα κατάφερα να τα διαβάσω όλα όσα έγραψες αγαπημένη μου Κλαύδια.
  Ήταν σαν να σε άκουγα να τα λες.
  Το παραμύθι του βασιλιά ήταν πολύ έξυπνο, δεν το ήξερα.
  Το παραμύθι με το ποντίκι, πολύ διδακτικο.
  Αναρωτιέμαι αν θα είχες βρει τόσα πολλά και για τα άλλα γράμματα.
  Ψαξτο να δούμε, υπάρχουν ανάλογες πληροφορίες ή ήξερε σε ποια έπρεπε να πέσει το Π;
  Να είστε όλοι καλά και φιλάκια πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρένα μου γλυκειά κι αγαπημένη, ο ζητών, ευρίσκει.....με ξάφνιασε ευχάριστα κι εμένα η ανακάλυψη αυτών των παραμυθιών....και φυσικά τα απόλαυσα και αμέσως θέλησα να τα μοιραστώ με τους διαδικτυακούς φίλους ....Νομίζω ότι όλα τα γράμματα του υπέροχου ελληνικού αλφαβήτου έχουν να προσφέρουν πλήθος πληροφοριών, κρυφών μηνυμάτων και εντυπωσιακών αποκαλύψεων...οπότε όποιο γράμμα και να μου τύχαινε , θα έκανα την σχετική έρευνα στον ωκεανό του διαδικτύου και κάτι θα ψάρευα....νομίζω....πολλά, λίγα δεν ξέρω αλλά σίγουρα ενδιαφέροντα. Καλές γιορτές εύχομαι, υγεία και κάθε καλό !!! Πολλά φιλιά παραμυθένια !!!

   Διαγραφή
 21. Υπέροχη και πλούσια η συμμετοχή σου στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου των bloggers, Κλαυδία μου! Χριστούγεννα χωρίς παραμύθια δεν γίνονται! Πολύ ενδιαφέροντα και διδακτικά τα παραμύθια που μας παρέθεσες αλλά καταχάρηκα και απόλαυσα και τα κάλαντα Astrina!
  Καλές γιορτές, φίλη μου, με υγεία και αγάπη για σένα και την οικογένειά σου!
  Φιλάκια πολλά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι καλή μου φίλη που απόλαυσες τα παραμύθια και τα κάλαντα Αστρίνα ! Από τότε που τα πρωτοάκουσα έγιναν τα αγαπημένα μου!!! Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό σε σένα και τους αγαπημένους σου !!!

   Διαγραφή